20120725

Σφράγισμα του JUMBO ζητά από την Πολεοδομία Μαρκοπούλου ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Λαυρίου

Με δύο έγγραφα που φέρνουμε κατά αποκλειστικότητα στην δημοσιότητα ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Λαυρίου «Ο .....
ΕΡΜΗΣ» απαιτεί να σφραγιστεί το κατάστημα JUMBO Λαυρίου το οποίο λειτουργεί κατά παράβαση των ισχυουσών χρήσεων γης εντός της περιοχής του ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ Λαυρίου και να ανακληθεί η υπ’ αριθμ. 190/2010 οικοδομική άδεια της οποίας το νομικό έρεισμα εξέλειψε μετά την ακύρωση του ΓΠΣ του 2009 από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Επίσης ζητά από τον δήμο να αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να εκτελεστεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.[ksipnistere]