20120729

Δείτε τι μπορείτε να πάθετε αν συνομιλείτε με ξένους!

Να γιατί δεν πρέπει να δίνετε τα προσωπικά σας στοιχεία σε ξένους!