20120722

Τα αποτελέσματα μετά από 14 μήνες οιστρογόνων

Δείτε καρέ καρέ την μεταμόρφωση ενός νεαρού που αποφάσισε να κάνει λήψη οιστρογόνων για 14 μήνες.


14 μήνες οιστρογόνων (2)
14 μήνες οιστρογόνων (3)
14 μήνες οιστρογόνων (4)
14 μήνες οιστρογόνων (5)
14 μήνες οιστρογόνων (6)
14 μήνες οιστρογόνων (7)
14 μήνες οιστρογόνων (8)
14 μήνες οιστρογόνων (9)
14 μήνες οιστρογόνων (10)
14 μήνες οιστρογόνων (11)
[otherside]