20120620

Το 4% του πληθυσμού χρησιμοποιεί το iPhone…όταν κάνει έρωτα!

Τελικά κάποιες έρευνες βγάζουν τα πιο παράξενα συμπεράσματά. Όπως για παράδειγμα αυτή που πραγματοποίησε η Gazelle.com.
Σύμφωνα με την έρευνα της λοιπόν, το 15% των συμμετεχόντων θα προτιμούσε να περάσει το σαββατοκύριακο χωρίς το αγαπημένο του πρόσωπο, παρά χωρίς το smartphone του.

Ως προς το χωρίς ποια συσκευή ή πλατφόρμα δε θα μπορούσαν να ζήσουν, το 65% απάντησε το iPhone ενώ μόνο το 1% το Facebook.

Άλλες απαντήσεις έδειξαν ότι το iPhone έχει αντικαταστήσει για το 50% των ερωτηθέντων τη φωτογραφική μηχανή, για το 40% το GPS ενώ περίπου το 70% έχει αντικαταστήσει και το MP3 player του με τη συσκευή.

Όμως το πιο δημοφιλές προϊόν της Apple έχει θέση ακόμη και στην προσωπική ζωή των χρηστών. Τουλάχιστον το 4% εξ αυτών αναφέρει ότι το έχει χρησιμοποιήσει και κατά τη διάρκεια του σεξ χωρίς όμως να δώσει επιπλέον πληροφορίες για το τι ακριβώς έκανε με αυτό...