20120505

Παραλία: Προσδοκίες vs Πραγματικότητα


Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι μια μέρα στην παραλία είναι ωραία, ωστόσο σύμφωνα με την ιστοσελίδα pleated-jeans, οι προσδοκίες μας συνήθως έχουν κάποια απόσταση από την πραγματικότητα…

Παραλία: Προσδοκίες vs Πραγματικότητα (5)
Παραλία: Προσδοκίες vs Πραγματικότητα (1)
Παραλία: Προσδοκίες vs Πραγματικότητα (3)
Παραλία: Προσδοκίες vs Πραγματικότητα (4)
Παραλία: Προσδοκίες vs Πραγματικότητα (6)
Παραλία: Προσδοκίες vs Πραγματικότητα (7)
Παραλία: Προσδοκίες vs Πραγματικότητα (8)
Παραλία: Προσδοκίες vs Πραγματικότητα (2)
otherside