20120517

Στο απυρόβλητο η τράπεζα Αττικής κύριε Γαβριηλίδη; Γι’ αυτό με τέτοια ευκολία δανείζετε τα κόμματα;

δικαιοσύνη: Από τον Έλληνα Εργαζόμενο: http://ellhnasergazomenos.wordpress.com/

Ακόμη θα γίνει αντιληπτό στον καθένα, γιατί περί τα 200.000 Ελληνικά σπίτια το 2011 πλήρωσαν χαράτσι, αφού κάποιοι δεν πλήρωναν τους φόρους και τις ασφαλιστικές καλύψεις (ως όφειλαν) στο Ελληνικό Δημόσιο. Θα γίνει και αντιληπτό πως μια κάστα λαμβάνει πλέον των 30 μισθών ετησίως, εκ των οποίων...

φορολογούνται σχεδόν οι μισές. Θα γίνει αντιληπτό στους μετόχους διαφόρων Ταμείων, για ποιo λόγο δεν είχαν τα δυνητικά αποτελέσματα που θα μπορούσαν να έχουν.
Το παρόν θα βοηθήσει, μέχρι ενός σημείου, το Υπουργείο Οικονομικών να πατάξει τη Φοροδιαφυγή και Εισφοροδιαφυγή, ως διατείνεται. Βέβαια θα δημιουργηθεί ευλόγως μια απορία. Που και Πως αποτυπώνονταν όλα αυτά τα ποσά από το λογιστήριο. Αυτό είναι θέμα της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Και όπου χρειαστεί η βοήθειά μας, εδώ είμαστε όσο μας είναι εφικτό.
Αναλυτικά. Υπάλληλοι Ελληνικής τράπεζας λαμβάνουν (μέχρι και προχθές)
  1. 12 μηναίους μισθούς
  2. 2 επιπλέον δώρα Χριστουγέννων – Πάσχα – και καλοκαιρινής αδείας
  3. 1/2 μισθού ετησίως ως επίδομα ισολογισμού + 570 ευρώ !!!!!!
    1/2 μισού ετησίως ως bonus σε δύο δόσεις (30% στα τέλη του χρόνου και 70% στις αρχές του επομένου)
  4. 12 απολαβές το έτος, ποσό μη αναφερόμενο στις μισθοδοσίες μέσω visa κάρτας
  5. 12 απολαβές το έτος, ποσό μη αναφερόμενο στις μισθοδοσίες , που είναι γνωστό ως “λειτουργικά έξοδα” ή “μαύρα”. Ειδικά αυτά τα κονδύλια, από τη θέση του Διευθυντή καταστήματος και πάνω ισούνται με 2 ή και τρεις σημερινούς βασικούς μισθούς.
Στους κάτωθι πίνακες βλέπουμε τα ποσά που δίδονται μέσω προπληρωμένων καρτών visa στα στελέχη της, αφορολόγητα, εννοείται και χωρίς εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά βλέπουμε και τα “λειτουργικά” ή “μαύρα” στην καθομιλουμένη.  Η συνέχεια εδώ