20120104

Δείτε πως τo Facebook καταστρέφει τον εγκέφαλο μας!

H εξάπλωση των social media είναι τρομακτική. Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι γίνονται καθημερινά «κοινωνοί» του Facebook, του Twitter και του Google Plus.

Μόνο που τα...
η συνέχεια εδώ