20120708

Και τώρα λίγη γραμματική . . . Ποιοί είναι οι αρχικοί χρόνοι του ρήματος πάρειμι ;


Οι αρχικοί χρόνοι του ρήματος πάρειμι είναι:
Πάρειμι, γδύσιμι, στήσιμι και κάνιμι δική σ'!