20111213

Φίδι με κεφάλι ανθρώπινο πιάστηκε στην Μαλαισία !