20111220

Ακριβαίνουν τα οικοδομικά υλικά


Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή... αύξηση 1,2% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών τον Νοεμβρίου 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2010.
Ο Γενικός Δείκτης Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών κατά το μήνα Νοέμβριο 2011, σε σύγκριση με το δείκτη του Οκτωβρίου 2011, σημείωσε μείωση 0,1%, έναντι αύξησης 0,4%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2010.
Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2010 - Νοεμβρίου 2011, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2009 - Νοεμβρίου 2010, παρουσίασε αύξηση 2,7%, έναντι αύξησης 2,8%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.
Σε ετήσια βάση την μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψαν τον Νοέμβριο το πετρέλαιο κίνησης (Diesel) (+13,2%), αγωγοί χάλκινοι (+7,4%), ασφαλτικό γαλάκτωμα (+7,1%), τα τούβλα (+5,8%), οι σωλήνες χαλκού (+5,5%), κ.α..
24h NewsRoom