20111115

Αγάπη μου, σήμερα είναι η επέτειος μας, τι θα έλεγες να κάνουμε ;

Η σύζυγος: Αγάπη μου, σήμερα είναι η επέτειος μας, τι θα έλεγες να κάνουμε;


Ο σύζυγος: Ας κρατήσουμε δύο λεπτών σιγή......