20120126

Τι κάνουμε αν το παιδί μας δηλητηριαστεί ;Μία τυχαία δηλητήριαση μπορεί να αποδειχτεί πολύ σοβαρή και να φτάσει να απειλήσει μέχρι και τη ζωή.
Γνωρίζοντας τα σημάδια μιας δηλητηρίασης μπορεί να σας βοηθήσει να λάβετε δράση γρήγορα, ώστε να μη βρεθείτε προ τετελεσμένων γεγονότων.
Ένα δηλητήριο μπορεί να καταποθεί, να εισπνευστεί ή ακόμα και να απορροφηθεί από το δέρμα!
Το πρόσωπο που έχει μολυνθεί από ένα δηλητήριο στον οργανισμό του, μπορεί να νιώσει ξαφνική αδιαθεσία, ή ακόμα και να χάσει τις αισθήσεις του.
Συνήθη συμπτώματα δηλητηρίασης είναι: εμετός, στομαχόπονος, προβλήματα στην αναπνοή, πονοκέφαλος, πυρετός, ρίχη, ζαλάδα, αίσθημα πνιγμού και πρήξιμο στην περιοχή της φαρυγγικής κοιλότητας!
Πολλές φορές παρατηρούνται κόκκινα σημάδια γύρω από το στόμα του θύματος, ενώ αν το δηλητήριο έχει καταποθεί, μπορεί να έχει κάνει εγκαύματα σε ολόκληρο το στόμα.
Αν έχετε υποψία ότι το παιδί έχει καταπιεί κάποιο δηλητήριο, προσπαθήστε άμεσα να καταλάβετε τι ήταν αυτό, ούτως ώστε να έχετε πιθανότητες, με τη βοήθεια των ειδικών, να βρείτε το αντίδοτο.
Επικοινωνήστε άμεσα με το κέντρο δηλητηρίασεων και δώστε λεπτομερή περιγραφή για το τι συμβαίνει.
Το πρόσωπο το οποίο θα σας απαντήσει, είναι πιθανόν να θελήσει να μάθει τα πάντα για το θύμα (ηλικία, βάρος, ύψος κλπ), την ουσία που προκάλεσε τη δηλητηρίαση καθώς και το πόσο χρονικό διάστημα έχει περάσει από τη στιγμή της προσβολής του θύματος και τη στιγμή που τηλεφωνείτε.
Θα σας δοθούν οδηγίες τις οποίες πρέπει να ακολουθήσετε πιστά, μέχρι να μεταφερθεί το θύμα στο πλησιέστερο νοσοκομείο. [mother]