20120218

Η εκπληκτική βυθισμένη γέφυρα !

Όταν οι Ισραηλίτες αναχώρησαν από την Αίγυπτο ο Φαραώ τους κυνήγησε, αλλά μετά από δυναμική επέμβαση του Θεού, ο Μωυσής με το ραβδί του άνοιξε τα νερά της Ερυθράς θάλασσας…
Ωστόσο θαύματα πραγματοποιούν και κάποιοι αρχιτέκτονες. Πάρτε παράδειγμα τους Ολλανδούς Ro Kosterκαι Ad Kil. Κατασκεύασαν αυτή την σχεδόν αόρατη γέφυρα για τη διέλευση από το κάστρο Halsteren στις Κάτω Χώρες. Η εκπληκτική βυθισμένη γέφυρα βρίσκεται μέσα στο νερό και δίνει στους επισκέπτες του κάστρου μια μοναδική ευκαιρία να περπατήσουν στο χαμηλότερο σημείο, όπως ο Μωυσής.