20120205

- Γιατί μπαμπά, οι πετεινοί λαλούν τόσο πρωί;

- Γιατί μπαμπά, οι πετεινοί λαλούν τόσο πρωί;
-Γιατί είναι η μόνη στιγμή που μπορούν να μιλήσουν.
 Ύστερα ξυπνάνε οι κότες...